• Speaking

  Speaking

 • Listening

  Listening

 • Reading

  Reading

 • Writing

  Writing

 • Slang

  Slang

 • Exams

  Exams

 • Podcast

  Podcast

 • Grammar

  Grammar

 • Video Lessons

  Video Lessons

جامع ترین فروشگاه منابع انگلیسیآموزش زبان با پیامکآموزش برنامه نویسیبرنامه اندروید آموزش زباندوره ی تصویری آموزش اسلنگ

جملات روزمره انگلیسی – درس خواندن و امتحان دادن

tests in english

یادگیری جملات روزمره انگلیسی می تواند کمک زیادی به زبان آموزان کند. در این سری آموزشی از سایت کاردوآنلاین جملات روزمره انگلیسی را در موضوعات متفاوت و متنوع به شما تقدیم می کنیم. این جملات به صورت انگلیسی- فارسی ارائه می شوند و ترجمه هر یک از جملات همراه آنها ارائه می شود. امیدواریم که این سری از آموزش های کاردوآنلاین هم مورد پسند عزیزان واقع شود.

جملات روزمره انگلیسی – درس خواندن و امتحان دادن

 

1- خیلی درس (برای خواندن) دارم./ درس هایم سنگین است.

I have a lot of studies.

2- او خیلی درس خوان است.

He’s very studious.

3- قصد دارم در خارج ادامه تحصیل بدهم.

I’m going to continue my studies abroad.

4- چه روزی امتحان داریم؟

When is our exam?

5- فردا امتحان داریم.

We have an exam tomorrow.

6- دیروز معلم مان از ما امتحان گرفت.

Our teacher gave us an exam/ a test / a quiz yesterday.

(واژه exam به معنای آزمون یا امتحان کتبی، شفاهی و یا عملی می باشد که در مدارس و دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و بر مبنای آن مدارک قبولی اعطا می شود. شکل رسمی تر این واژه examination می باشد. واژهtest  به معنای آزمون است که علاوه بر آزمون اصلی و یا گاهی به جان آن داده می شود تا مشخص شود که دانش آموزان یا دانشجویان چه مقدار یاد گرفته اند. واژهquiz  به معنای نوعی آزمون غیر رسمی و کوتاه می باشد که ممکن است در طول ترم چندین بار داده شود.)

7- هفته گذشته امتحان پایان ترم (نهایی) دادیم.

We took our final exam last week.

(در زبان انگلیسی برای امتحان دادن (توسط شاگرد) از take an examو یا معادل آن do/sit an examاستفاده می شود)

8- دیروز امتحان دادیم.

We took/ did / sat an exam yesterday.

(برای امتحان گرفتن توسط معلم از gave an examاستفاده می شود.)

9- دیروز معلم مان از ما امتحان گرفت.

Our teacher gave an exam yesterday.

10- در امتحان قبول / رد شدم. ( افعال passو failحرف اضافه نمی گیرند.)

I passed / failed my exam.

11- دیروز کارنامه ام را گرفتم .

I got my report card yesterday.

12- ترم قبل شاگرد اول ( ممتاز) شدم.

 I was the top student last term.

13- امتحانت/مصاحبه ات… چطور بود؟

How did your exam/interview … go?

14- امتحانم /مصاحبه ام خوب شد./امتحانم را خوب دادم.

I did well in my exam / interview.

15- امتحانم / مصاحبه ام را خراب کردم./ بد دادم.

I did badly in my exam / interview.

16- امتحانم / مصاحبه ام را خراب کردم .

I messed up my exam / interview.

 

17- بالاخره موفق شدم امتحان را قبول شوم.

I finally managed to pass the exam.

18- چیزی نمانده بود که در امتحان رد شوم. (اما قبول شدم)

I almost / nearly failed my exam.

19- در امتحان میان ترم نمره (خیلی) پایین گرفتم.

I got a (very) low mark in my mind-term test.

20- نمره قبول چند است؟

What’s the passing mark?

21- امتحان شفاهی است یا کتبی؟

Will the exam be oral or written?

22- ورقه های امتحانی ما را تصحیح کرده اید؟

Have you corrected our exam papers?

23- برای این امتحان چقدر وقت داریم؟

How much time do we have for this exam?

24- ببخشید! چقدر وقت باقی مانده است؟

Excuse me! How much time is left, please?

25- در کلاسم پیشرفت زیادی / خوبی دارم.

I’m making a lot of progress / I’m making good progress in my class.

26- آنقدر که باید درس نمی خوانم.

I don’t study / I’m not studying as hard as I should.

27- از کلاس عقب هستم.

I’m behind ( the class) in my studies.

28- دارم عقب می افتم زیرا به اندازه کافی برای درس هایم وقت نمی گذارم.

I’m falling behind because I don’t put in enough time for my studies.

29- امروز حال و حوصله درس خواندن را ندارم.

I’m not in the mood for studying today. = I don’t feel like studying today.

30- اگر می خواهی در امتحان ورودی دانشگاه رتبه بالایی بدست بیاوری باید دود چراغ بخوری. (منظور بیدارن ماندن در شب و درس خواندن است.)

If you want to get high ranking in the university entrance exam, you must burn the midnight oil. (= stay up late at night and study)

31- امکان دارد به من وقت بیشتری بدهید؟ من هنوز سوال 65 هستم.

Will you give me some extra time, please? I’m still on question 65.

32- به زور / به زحمت در امتحان قبول شدم.

I barely managed to pass the exam.

33- هنگام امتحان همه چیز یادم رفت.

My mind went blank during the exam.

34- امتحان را ناپلئونی قبول شدم.

I passed the exam by the skin of my teeth.

خرید مجموعه های کامل آموزش زبان انگلیسی از فروشگاه کاردوآنلاین

purchase icon

نظر خود را بگذارید


mersin escort

eskişehir escort

escort mersin
|
mersin escort