• Speaking

  Speaking

 • Listening

  Listening

 • Reading

  Reading

 • Writing

  Writing

 • Slang

  Slang

 • Exams

  Exams

 • Podcast

  Podcast

 • Grammar

  Grammar

 • Video Lessons

  Video Lessons

جامع ترین فروشگاه منابع انگلیسیآموزش زبان با پیامکآموزش برنامه نویسیبرنامه اندروید آموزش زباندوره ی تصویری آموزش اسلنگ

مطالب منتشر شده در دسته ی "آموزش انگلیسی عامیانه"

No Need در فیلم

KUNG FU PANDA

در این پست اصطلاح No Need را برای شما کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین انتخاب کرده ایم. اصطلاح No Need در قالب یک کلیپ کوتاه از فیلم بسیار زیبای کونگ فو پاندا انتخاب شده است. در ادامه ی مطلب این اصطلاح را فرا بگیرید. زیرنویس این کلیپ کوتاه برای آموزش اصطلاح No Need نیز موجود می باشد.

ادامه مطلب

Sleep Well در فیلم

PoKFP2

در این پست اصطلاح Sleep Well را برای شما کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین انتخاب کرده ایم. اصطلاح Sleep Well در قالب یک کلیپ کوتاه از فیلم بسیار زیبای کونگ فو پاندا انتخاب شده است. در ادامه ی مطلب این اصطلاح را فرا بگیرید. زیرنویس این کلیپ کوتاه برای آموزش اصطلاح Sleep Well نیز موجود می باشد.

ادامه مطلب

Set Sail در فیلم

Kung-fu-panda-po

در این پست اصطلاح Set Sail را برای شما کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین انتخاب کرده ایم. اصطلاح Set Sail در قالب یک کلیپ کوتاه از فیلم بسیار زیبای کونگ فو پاندا انتخاب شده است. در ادامه ی مطلب این اصطلاح را فرا بگیرید. زیرنویس این کلیپ کوتاه برای آموزش اصطلاح Set Sail نیز موجود می باشد.

ادامه مطلب

Scare Sb Off در فیلم

KUNG FU PANDA

در این پست اصطلاح Scare Sb Off را برای شما کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین انتخاب کرده ایم. اصطلاح Scare Sb Off در قالب یک کلیپ کوتاه از فیلم بسیار زیبای کونگ فو پاندا انتخاب شده است. در ادامه ی مطلب این اصطلاح را فرا بگیرید. زیرنویس این کلیپ کوتاه برای آموزش اصطلاح Scare Sb Off نیز موجود می باشد.

ادامه مطلب

Sb’s Thing در فیلم

PoKFP2

در این پست اصطلاح Sb’s Thing را برای شما کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین انتخاب کرده ایم. اصطلاح Sb’s Thing در قالب یک کلیپ کوتاه از فیلم بسیار زیبای کونگ فو پاندا انتخاب شده است. در ادامه ی مطلب این اصطلاح را فرا بگیرید. زیرنویس این کلیپ کوتاه برای آموزش اصطلاح Sb’s Thing نیز موجود می باشد.

ادامه مطلب

Runs Through Our Veins در فیلم

KUNG FU PANDA

در این پست اصطلاح Runs Through Our Veins را برای شما کاربران عزیز سایت کاردوآنلاین انتخاب کرده ایم. اصطلاح Runs Through Our Veins در قالب یک کلیپ کوتاه از فیلم بسیار زیبای کونگ فو پاندا انتخاب شده است. در ادامه ی مطلب این اصطلاح را فرا بگیرید. زیرنویس این کلیپ کوتاه برای آموزش اصطلاح Runs Through Our Veins نیز موجود می باشد.

ادامه مطلب