• Speaking

  Speaking

 • Listening

  Listening

 • Reading

  Reading

 • Writing

  Writing

 • Slang

  Slang

 • Exams

  Exams

 • Podcast

  Podcast

 • Grammar

  Grammar

 • Video Lessons

  Video Lessons

جامع ترین فروشگاه منابع انگلیسیآموزش زبان با پیامکآموزش برنامه نویسیبرنامه اندروید آموزش زباندوره ی تصویری آموزش اسلنگ

مطالب منتشر شده در دسته ی "سطح مقدماتی"

آموزش تلفظ حروف صدادار(5) Pronunciation of English Vowels Sounds

مجموعه آموزش تلفظ حروف صدادار در انگلیسی که توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به نام جنیفر بصورتی بسیار جالب و آموزنده برای زبان آموزان تهیه شده اند که به مرور در سایت قرارمیگیرد .قسمت پنجم از این مجموعه را در این پست ببینید که بازبه Back Vowels(واکه های پس زبانی / پسین)  پرداخته است .

ادامه مطلب

آموزش تلفظ حروف صدادار(4) Pronunciation of English Vowels Sounds

مجموعه آموزش تلفظ حروف صدادار در انگلیسی که توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به نام جنیفر بصورتی بسیار جالب و آموزنده برای زبان آموزان تهیه شده اند که به مرور در سایت قرارمیگیرد .قسمت چهارم از این مجموعه را در این پست ببینید که به Back Vowels(واکه های پس زبانی / پسین)  پرداخته است .

ادامه مطلب

آموزش تلفظ حروف صدادار(3) Pronunciation of English Vowels Sounds

مجموعه آموزش تلفظ حروف صدادار در انگلیسی که توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به نام جنیفر بصورتی بسیار جالب و آموزنده برای زبان آموزان تهیه شده اند که به مرور در سایت قرارمیگیرد .قسمت سوم از این مجموعه را در این پست ببینید که بازبه Front Vowels(واکه های پیش زبانی / پیشین)  پرداخته است .

ادامه مطلب

آموزش تلفظ حروف صدادار(2) Pronunciation of English Vowels Sounds

مجموعه آموزش تلفظ حروف صدادار در انگلیسی که توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به نام جنیفر بصورتی بسیار جالب و آموزنده برای زبان آموزان تهیه شده اند که به مرور در سایت قرارمیگیرد .قسمت دوم از این مجموعه را در این پست ببینید که به Front Vowels(واکه های پیش زبانی / پیشین)  پرداخته است .

ادامه مطلب

آموزش تلفظ حروف صدادار(1) Pronunciation of English Vowels Sounds

Pronunciation-of-English-Vowels-with-JenniferESL

مجموعه آموزش تلفظ حروف صدادار در انگلیسی که توسط یکی از اساتید زبان انگلیسی به نام جنیفر بصورتی بسیار جالب و آموزنده برای زبان آموزان تهیه شده اند که به مرور در سایت قرارمیگیرد .قسمت ابتدایی از این مجموعه  که معرفی است را می توانید در این پست مشاهده کنید .

ادامه مطلب


mersin escort

eskişehir escort

escort mersin
|
mersin escort