• Speaking

  Speaking

 • Listening

  Listening

 • Reading

  Reading

 • Writing

  Writing

 • Slang

  Slang

 • Exams

  Exams

 • Podcast

  Podcast

 • Grammar

  Grammar

 • Video Lessons

  Video Lessons

جامع ترین فروشگاه منابع انگلیسیآموزش زبان با پیامکآموزش برنامه نویسیبرنامه اندروید آموزش زباندوره ی تصویری آموزش اسلنگ

مطالب منتشر شده در دسته ی "کلیپ انگلیسی"

اصطلاح انگلیسی Speaking of

icon_vip

اصطلاح انگلیسی Speaking of در فیلم

محتویات فایل دانلود:

1. کلیپ کوتاه مربوط به عبارت

2. فایل PDF حاوی متن مکالمه ی فیلم و معنی و مثال عبارت

3. فایل صوتی توضیحات تکمیلی

4. فایل صوتی کلیپ فیلم

 

RIAL 2,000 – خرید

 

با خرید این درس علاوه بر استفاده از آن،  در کمک به سایت نقشی داشته باشید.

 

 

اصطلاح انگلیسی Put something into-in perspective

icon_vip

اصطلاح انگلیسی Put something into-in perspective در فیلم

محتویات فایل دانلود:

1. کلیپ کوتاه مربوط به عبارت

2. فایل PDF حاوی متن مکالمه ی فیلم و معنی و مثال عبارت

3. فایل صوتی توضیحات تکمیلی

4. فایل صوتی کلیپ فیلم

 

RIAL 2,000 – خرید

 

با خرید این درس علاوه بر استفاده از آن،  در کمک به سایت نقشی داشته باشید.

 

 

اصطلاح انگلیسی To ball something up

icon_vip

اصطلاح انگلیسی To ball something up در فیلم

محتویات فایل دانلود:

1. کلیپ کوتاه مربوط به عبارت

2. فایل PDF حاوی متن مکالمه ی فیلم و معنی و مثال عبارت

3. فایل صوتی توضیحات تکمیلی

4. فایل صوتی کلیپ فیلم

 

RIAL 2,000 – خرید

 

با خرید این درس علاوه بر استفاده از آن،  در کمک به سایت نقشی داشته باشید.

 

 

اصطلاح انگلیسی To be through (with someone-something)

icon_vip

اصطلاح انگلیسی To be through (with someone-something) در فیلم

محتویات فایل دانلود:

1. کلیپ کوتاه مربوط به عبارت

2. فایل PDF حاوی متن مکالمه ی فیلم و معنی و مثال عبارت

3. فایل صوتی توضیحات تکمیلی

4. فایل صوتی کلیپ فیلم

 

RIAL 2,000 – خرید

 

با خرید این درس علاوه بر استفاده از آن،  در کمک به سایت نقشی داشته باشید.

 

 

اصطلاح انگلیسی Stuck

icon_vip

اصطلاح انگلیسی Stuck در فیلم

محتویات فایل دانلود:

1. کلیپ کوتاه مربوط به عبارت

2. فایل PDF حاوی متن مکالمه ی فیلم و معنی و مثال عبارت

3. فایل صوتی توضیحات تکمیلی

4. فایل صوتی کلیپ فیلم

 

RIAL 2,000 – خرید

 

با خرید این درس علاوه بر استفاده از آن،  در کمک به سایت نقشی داشته باشید.

 

 

اصطلاح انگلیسی To steer clear of someone-something

icon_vip

اصطلاح انگلیسی To steer clear of someone-something در فیلم

محتویات فایل دانلود:

1. کلیپ کوتاه مربوط به عبارت

2. فایل PDF حاوی متن مکالمه ی فیلم و معنی و مثال عبارت

3. فایل صوتی توضیحات تکمیلی

4. فایل صوتی کلیپ فیلم

 

RIAL 2,000 – خرید

 

با خرید این درس علاوه بر استفاده از آن،  در کمک به سایت نقشی داشته باشید.

 

 

اصطلاح انگلیسی To slow someone down

icon_vip

اصطلاح انگلیسی To slow someone down در فیلم

محتویات فایل دانلود:

1. کلیپ کوتاه مربوط به عبارت

2. فایل PDF حاوی متن مکالمه ی فیلم و معنی و مثال عبارت

3. فایل صوتی توضیحات تکمیلی

4. فایل صوتی کلیپ فیلم

 

RIAL 2,000 – خرید

 

با خرید این درس علاوه بر استفاده از آن،  در کمک به سایت نقشی داشته باشید.

 

 


mersin escort

eskişehir escort

escort mersin
|
mersin escort