• Speaking

  Speaking

 • Listening

  Listening

 • Reading

  Reading

 • Writing

  Writing

 • Slang

  Slang

 • Exams

  Exams

 • Podcast

  Podcast

 • Grammar

  Grammar

 • Video Lessons

  Video Lessons

جامع ترین فروشگاه منابع انگلیسیآموزش زبان با پیامکآموزش برنامه نویسیبرنامه اندروید آموزش زباندوره ی تصویری آموزش اسلنگ

نوشته هایی با برچسب آموزش آنلاین زبان انگلیسی

آموزش لغت Maverick

آموزش لغت Conciliatory

داشتن دایره ی لغات وسیع یکی از زمینه های دانش زبان هر فرد است. به همین دلیل تصمیم داریم که در پست های سایت به آموزش لغات توجه شایانی داشته باشیم. در این پست تلفظ لغت Maverick را فرا خواهید گرفت. ویدئوی مربوط به این پست حاوی معرفی لغت Maverick، معنی و جمله ی مثال آن، به علاوه ی تلفظ دقیق آن می باشد. برای تماشای ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب

آموزش لغت Lyrics

آموزش لغت Conciliatory

داشتن دایره ی لغات وسیع یکی از زمینه های دانش زبان هر فرد است. به همین دلیل تصمیم داریم که در پست های سایت به آموزش لغات توجه شایانی داشته باشیم. در این پست تلفظ لغت Lyrics را فرا خواهید گرفت. ویدئوی مربوط به این پست حاوی معرفی لغت Lyrics، معنی و جمله ی مثال آن، به علاوه ی تلفظ دقیق آن می باشد. برای تماشای ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب

آموزش لغت Luminary

آموزش لغت Conciliatory

داشتن دایره ی لغات وسیع یکی از زمینه های دانش زبان هر فرد است. به همین دلیل تصمیم داریم که در پست های سایت به آموزش لغات توجه شایانی داشته باشیم. در این پست تلفظ لغت Luminary را فرا خواهید گرفت. ویدئوی مربوط به این پست حاوی معرفی لغت Luminary، معنی و جمله ی مثال آن، به علاوه ی تلفظ دقیق آن می باشد. برای تماشای ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب

آموزش لغت Lethargy

آموزش لغت Conciliatory

داشتن دایره ی لغات وسیع یکی از زمینه های دانش زبان هر فرد است. به همین دلیل تصمیم داریم که در پست های سایت به آموزش لغات توجه شایانی داشته باشیم. در این پست تلفظ لغت Lethargy را فرا خواهید گرفت. ویدئوی مربوط به این پست حاوی معرفی لغت Lethargy، معنی و جمله ی مثال آن، به علاوه ی تلفظ دقیق آن می باشد. برای تماشای ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب

آموزش لغت Jeopardize

آموزش لغت Conciliatory

داشتن دایره ی لغات وسیع یکی از زمینه های دانش زبان هر فرد است. به همین دلیل تصمیم داریم که در پست های سایت به آموزش لغات توجه شایانی داشته باشیم. در این پست تلفظ لغت Jeopardize را فرا خواهید گرفت. ویدئوی مربوط به این پست حاوی معرفی لغت Jeopardize، معنی و جمله ی مثال آن، به علاوه ی تلفظ دقیق آن می باشد. برای تماشای ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب

آموزش لغت Incognito

آموزش لغت Conciliatory

داشتن دایره ی لغات وسیع یکی از زمینه های دانش زبان هر فرد است. به همین دلیل تصمیم داریم که در پست های سایت به آموزش لغات توجه شایانی داشته باشیم. در این پست تلفظ لغت Incognito را فرا خواهید گرفت. ویدئوی مربوط به این پست حاوی معرفی لغت Incognito، معنی و جمله ی مثال آن، به علاوه ی تلفظ دقیق آن می باشد. برای تماشای ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب

آموزش لغت Impromptu

آموزش لغت Conciliatory

داشتن دایره ی لغات وسیع یکی از زمینه های دانش زبان هر فرد است. به همین دلیل تصمیم داریم که در پست های سایت به آموزش لغات توجه شایانی داشته باشیم. در این پست تلفظ لغت Impromptu را فرا خواهید گرفت. ویدئوی مربوط به این پست حاوی معرفی لغت Impromptu، معنی و جمله ی مثال آن، به علاوه ی تلفظ دقیق آن می باشد. برای تماشای ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

ادامه مطلب


mersin escort

eskişehir escort

escort mersin
|
mersin escort