• Speaking

  Speaking

 • Listening

  Listening

 • Reading

  Reading

 • Writing

  Writing

 • Slang

  Slang

 • Exams

  Exams

 • Podcast

  Podcast

 • Grammar

  Grammar

 • Video Lessons

  Video Lessons

جامع ترین فروشگاه منابع انگلیسیآموزش زبان با پیامکآموزش برنامه نویسیبرنامه اندروید آموزش زباندوره ی تصویری آموزش اسلنگ

مطالب منتشر شده در دسته ی "آموزش تلفظ"

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت نهم

icon_vip

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت نهم

در این پست قسمت نهم از سری آموزش ویدئویی Intro to Speaking and Pronunciation (مقدمات صحبت کردن و تلفظ) را برای شما عزیزان قرار داده ایم. با خرید این پست، لینک دانلود برای شما ایمیل شده و می توانید فایل ویدئویی مورد نظر را دانلود کنید

 موضوع این قسمت: Basic Phonetic Analysis

 

RIAL 3,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت ششم

icon_vip

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت ششم

در این پست قسمت ششم از سری آموزش ویدئویی Intro to Speaking and Pronunciation (مقدمات صحبت کردن و تلفظ) را برای شما عزیزان قرار داده ایم. با خرید این پست، لینک دانلود برای شما ایمیل شده و می توانید فایل ویدئویی مورد نظر را دانلود کنید

 موضوع این قسمت: R-Controlled Vowels

 

RIAL 3,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت هشتم

icon_vip

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت هشتم

در این پست قسمت هشتم از سری آموزش ویدئویی Intro to Speaking and Pronunciation (مقدمات صحبت کردن و تلفظ) را برای شما عزیزان قرار داده ایم. با خرید این پست، لینک دانلود برای شما ایمیل شده و می توانید فایل ویدئویی مورد نظر را دانلود کنید

 موضوع این قسمت: The Schwa

 

RIAL 3,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت هفتم

icon_vip

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت هفتم

در این پست قسمت هفتم از سری آموزش ویدئویی Intro to Speaking and Pronunciation (مقدمات صحبت کردن و تلفظ) را برای شما عزیزان قرار داده ایم. با خرید این پست، لینک دانلود برای شما ایمیل شده و می توانید فایل ویدئویی مورد نظر را دانلود کنید

 موضوع این قسمت: The Flap -t- and Glottal -t-

 

RIAL 3,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت پنجم

icon_vip

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت پنجم

در این پست قسمت پنجم از سری آموزش ویدئویی Intro to Speaking and Pronunciation (مقدمات صحبت کردن و تلفظ) را برای شما عزیزان قرار داده ایم. با خرید این پست، لینک دانلود برای شما ایمیل شده و می توانید فایل ویدئویی مورد نظر را دانلود کنید

 موضوع این قسمت: Additional Vowel Sounds and Diphthongs

 

RIAL 3,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت چهارم

icon_vip

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت چهارم

در این پست قسمت چهارم از سری آموزش ویدئویی Intro to Speaking and Pronunciation (مقدمات صحبت کردن و تلفظ) را برای شما عزیزان قرار داده ایم. با خرید این پست، لینک دانلود برای شما ایمیل شده و می توانید فایل ویدئویی مورد نظر را دانلود کنید

 موضوع این قسمت: The 10 Basic Vowel Sounds

 

RIAL 3,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت سوم

icon_vip

Intro to Speaking and Pronunciation – قسمت سوم

در این پست قسمت سوم از سری آموزش ویدئویی Intro to Speaking and Pronunciation (مقدمات صحبت کردن و تلفظ) را برای شما عزیزان قرار داده ایم. با خرید این پست، لینک دانلود برای شما ایمیل شده و می توانید فایل ویدئویی مورد نظر را دانلود کنید

 موضوع این قسمت: Consonant Digraphs and Trigraphs

 

RIAL 3,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.


mersin escort

eskişehir escort

escort mersin
|
mersin escort