• Speaking

  Speaking

 • Listening

  Listening

 • Reading

  Reading

 • Writing

  Writing

 • Slang

  Slang

 • Exams

  Exams

 • Podcast

  Podcast

 • Grammar

  Grammar

 • Video Lessons

  Video Lessons

جامع ترین فروشگاه منابع انگلیسیآموزش زبان با پیامکآموزش برنامه نویسیبرنامه اندروید آموزش زباندوره ی تصویری آموزش اسلنگ

مطالب منتشر شده در دسته ی "کلیپ انگلیسی"

آموزش اسلنگ های آمریکایی قسمت چهاردهم

icon_vip

آموزش اسلنگ های آمریکایی قسمت جهاردهم

در این پست آموزش ویدئویی اسلنگ های آمریکایی که با حرف N شروع می شوند را برای شما عزیزان قرار داده ایم. با خرید این پست، لینک دانلود برای شما ایمیل شده و می توانید فایل ویدئویی مورد نظر را دانلود کنید

 

RIAL 2,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.

 

 

آموزش اسلنگ های آمریکایی قسمت سیزدهم

icon_vip

آموزش اسلنگ های آمریکایی قسمت سیزدهم

در این پست آموزش ویدئویی اسلنگ های آمریکایی که با حرف M شروع می شوند را برای شما عزیزان قرار داده ایم. با خرید این پست، لینک دانلود برای شما ایمیل شده و می توانید فایل ویدئویی مورد نظر را دانلود کنید

 

RIAL 2,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.

 

 

عبارت انگلیسی While I think of it

icon_vip

عبارت انگلیسی While I think of it بصورت تصویری

در این پست عبارت انگلیسی While I think of it را بصورت ویدئویی برای شما در نظر گرفته ایم. با خرید این پست، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال شده و می توانید اقدام به دانلود فایل کنید.

 

RIAL 2,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.

آموزش اسلنگ های آمریکایی قسمت دوازدهم

icon_vip

آموزش اسلنگ های آمریکایی قسمت دوازدهم

در این پست آموزش ویدئویی اسلنگ های آمریکایی که با حرف L شروع می شوند را برای شما عزیزان قرار داده ایم. با خرید این پست، لینک دانلود برای شما ایمیل شده و می توانید فایل ویدئویی مورد نظر را دانلود کنید

 

RIAL 2,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.

 

 

آموزش اسلنگ های آمریکایی قسمت یازدهم

icon_vip

آموزش اسلنگ های آمریکایی قسمت یازدهم

در این پست آموزش ویدئویی اسلنگ های آمریکایی که با حرف K شروع می شوند را برای شما عزیزان قرار داده ایم. با خرید این پست، لینک دانلود برای شما ایمیل شده و می توانید فایل ویدئویی مورد نظر را دانلود کنید

 

RIAL 2,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.

 

 

آموزش اسلنگ های آمریکایی قسمت دهم

icon_vip

آموزش اسلنگ های آمریکایی قسمت دهم

در این پست آموزش ویدئویی اسلنگ های آمریکایی که با حرف J شروع می شوند را برای شما عزیزان قرار داده ایم. با خرید این پست، لینک دانلود برای شما ایمیل شده و می توانید فایل ویدئویی مورد نظر را دانلود کنید

 

RIAL 2,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.

 

 

عبارت انگلیسی The whole time

icon_vip

عبارت انگلیسی The whole time بصورت تصویری

در این پست عبارت انگلیسی The whole time را بصورت ویدئویی برای شما در نظر گرفته ایم. با خرید این پست، لینک دانلود به ایمیل شما ارسال شده و می توانید اقدام به دانلود فایل کنید.

 

RIAL 2,500 – خرید

 

با خرید این پست هم از مطلب آموزشی آن استفاده کنید هم به سایت کمک نمایید.


mersin escort

eskişehir escort

escort mersin
|
mersin escort