• Speaking

  Speaking

 • Listening

  Listening

 • Reading

  Reading

 • Writing

  Writing

 • Slang

  Slang

 • Exams

  Exams

 • Podcast

  Podcast

 • Grammar

  Grammar

 • Video Lessons

  Video Lessons

جامع ترین فروشگاه منابع انگلیسیآموزش زبان با پیامکآموزش برنامه نویسیبرنامه اندروید آموزش زباندوره ی تصویری آموزش اسلنگ

مطالب منتشر شده در دسته ی "سطح میانی رو به پیشرفته"

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 12

images

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 12

در این پست درس دوازدهم از سطح پیشرفته ی سری مکالمات انگلیسی را برای شما قرار داده ایم. برای دیدن متن مکالمه، گوش دادن به فایل صوتی و دانلود فایل PDF مکالمه به ادامه ی مطلب بروید. ادامه مطلب

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 11

images

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 11

در این پست درس یازدهم از سطح پیشرفته ی سری مکالمات انگلیسی را برای شما قرار داده ایم. برای دیدن متن مکالمه، گوش دادن به فایل صوتی و دانلود فایل PDF مکالمه به ادامه ی مطلب بروید. ادامه مطلب

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 10

images

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 10

در این پست درس دهم از سطح پیشرفته ی سری مکالمات انگلیسی را برای شما قرار داده ایم. برای دیدن متن مکالمه، گوش دادن به فایل صوتی و دانلود فایل PDF مکالمه به ادامه ی مطلب بروید. ادامه مطلب

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 9

images

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 9

در این پست درس نهم از سطح پیشرفته ی سری مکالمات انگلیسی را برای شما قرار داده ایم. برای دیدن متن مکالمه، گوش دادن به فایل صوتی و دانلود فایل PDF مکالمه به ادامه ی مطلب بروید. ادامه مطلب

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 8

images

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 8

در این پست درس هشتم از سطح پیشرفته ی سری مکالمات انگلیسی را برای شما قرار داده ایم. برای دیدن متن مکالمه، گوش دادن به فایل صوتی و دانلود فایل PDF مکالمه به ادامه ی مطلب بروید. ادامه مطلب

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 7

images

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 7

در این پست درس هفتم از سطح پیشرفته ی سری مکالمات انگلیسی را برای شما قرار داده ایم. برای دیدن متن مکالمه، گوش دادن به فایل صوتی و دانلود فایل PDF مکالمه به ادامه ی مطلب بروید. ادامه مطلب

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 6

images

مکالمات انگلیسی – سطح پیشرفته درس 6

در این پست درس ششم از سطح پیشرفته ی سری مکالمات انگلیسی را برای شما قرار داده ایم. برای دیدن متن مکالمه، گوش دادن به فایل صوتی و دانلود فایل PDF مکالمه به ادامه ی مطلب بروید. ادامه مطلب


mersin escort

eskişehir escort

escort mersin
|
mersin escort